17 stycznia 2023 uczniowie klas 6-8 naszej szkoły wraz z uczniami innych gminnych szkół uczestniczyli w spotkaniu o charakterze profilaktycznym, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie. Młodzież mogła porozmawiać ze znanymi osobistościami: bokserem Tomaszem Adamkiem, terapeutą Andrzejem Kucem oraz ks. Michałem Olszewskim. Na spotkaniu poruszane były tematy związane z problemami młodzieży, szczególnie z różnego typu uzależnieniami. Goście prowadzący debatę opowiadali również o swoim życiu uświadamiając młodym, że codziennie, każdy z nich ma wybór, jak żyć i nie warto wybierać ucieczki do złudnego świata internetu lub niebezpiecznych używek.

Organizatorami wydarzenia byli: Delfina Madziara i Łukasz Rzadkosz, Gmina Poronin, Gminna Komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie.

Przejdź do galerii