Roztopy i deszcz niestraszne klasie 3a. Mimo niesprzyjającej aury, trzecioklasiści wraz ze swoją wychowawczynią - panią Beatą Budz wybrali się na kulig. Wesołe zabawy na śniegu, pyszna kiełbaska pieczona przy ognisku, malinowa herbatka i głośny śpiew rozgrzewały atmosferę.

Bardzo dziękujemy Państwu Katarzynie i Andrzejowi Chowaniec za bezpłatne udostępnienie wozu i poczęstunek dla całej klasy oraz panu Wojciechowi Chowaniec za bezpłatne udostępnienie wozu;  Pani Małgorzacie Gruszczyńskiej za czuwanie nad całością.

Przejdź do galerii