Nasi uczniowie najlepsi w Konkursie Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym!

Za nami XXV jubileuszowa edycja Konkursu Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu, Tatrzański Park Narodowy oraz Gminę Poronin. W tym roku tematem było zagospodarowanie turystyczne Tatr Polskich. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu tematu przewodniego, ale i także posiadać informacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem znajomości infrastruktury turystycznej, m.in.: obiektów sakralnych, szałasów, pomników, miejsc historycznych i innych obiektów świadczących o obecności i działalności człowieka w Tatrach. W tym celu 26 kwietnia 2023 roku dla uczniów biorących udział w tym wydarzeniu odbyła się wycieczka edukacyjna na Kalatówki i do Doliny Kondratowej. Konkurs odbył się 11 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich z lokalizacją w Małem Cichem w dwóch etapach: część pisemna oraz finał. Nad poprawnością merytoryczną konkursu czuwali pracownicy edukacyjni Tatrzańskiego Parku Narodowego i zarazem jury w składzie: Alina Sidor, Elżbieta Kauzal, Aurelia Reinholz-Rusek oraz Marek Nodzyński i Jan Palider przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Poczęstunek dla uczestników i opiekunów przygotowała Rada Rodziców.

W wydarzeniu brało udział 14 uczestników z 7 szkół podstawowych z Małopolski.

Naszą szkołę godnie reprezentowała drużyna w składzie: Agata Dorula i Stanisław Łukaszczyk z kl. VIII. Wykazali się ogromną wiedzą i otrzymali I miejsce. Do konkursu przygotowała ich p. Ewa Dębicka.

II miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem, a

III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem.

W tym dniu uczniowie wykonali również prace plastyczne na temat: „Brama wejściowa do Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

I miejsce w tej klasie zajęli uczniów Szkoły Podstawowej w Poroninie, II miejsce - reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem, III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem. Nagrody dla laureatów w postaci karnetów wjazdowych na Kasprowy Wierch ufundowały Polskie Koleje Liniowe. Dla każdego uczestnika szkoły jest także wycieczka na Kasprowy Wierch, którą zorganizuje Tatrzański Park Narodowy.

wszyscy nagrodzenim serdecznie gratulujemy, aw każdej naszej drużynie.

Dziękujemy współorganizatorom -Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu oraz Gminie Poronina za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia, a także sponsorom nagród i Radzie Rodziców.

Patronat medialny nad imprezą zwyczajową sprawował portal internetowy Podhale24.