Dzień 13 października 2023 roku w naszej szkole był dniem niezwykle uroczystym.
Trzydzieści czworo dzieci zostało pasowanych na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Tego dnia uczniowie klas pierwszych ze Szkół Filialnych w Stasikówce i w Małem Cichem mieli okazje odwiedzić szkołę w Murzasichlu. Wraz z podopiecznymi klasy pierwszej ze szkoły macierzystej wystąpili przed społecznością, ujawniając swoje talenty wokalne i recytatorskie.  Następnie złożyli ślubowanie. Obiecali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Po tym doniosłym wydarzeniu pani dyrektor Monika Tomaszewska uroczyście pasowała każdego na ucznia naszej placówki. Dzieci uhonorowane zostały dyplomami, upominkami od starszych kolegów z klasy II oraz pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.
Wszystkim pasowanym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.