W szkole w Małem Cichem, na dzisiejszych zajęciach o prawach dziecka, skupiliśmy się na edukacji i zrozumieniu, że każde dziecko ma prawa, które muszą być szanowane. Rozpoczęliśmy od omówienia Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka, która podkreśla prawa do ochrony, edukacji, zabawy i uczestnictwa w decyzjach dotyczących dziecka. Poprzez dyskusje i przykłady zachęcaliśmy dzieci do wyrażania swoich myśli na temat tego, co oznacza dla nich prawo do godności, bezpieczeństwa i wolności wyrażania swoich opinii. Lekcja miała na celu rozwijanie empatii i budowanie świadomości, że poszanowanie praw dziecka jest kluczowe dla budowania sprawiedliwej i zrównoważonej społeczności.