Uroczystość odbyła się 21 października 2022 r.
Pasowania przedszkolaków dokonała p. dyrektor Monika Tomaszewska. Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany przez panie: Beatę Łukaszczyk i Teresę Staszel.
Pięknie śpiewały i recytowały wiersze. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości na dzieci czekał słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.