Dyrektor szkoły

mgr Monika Tomaszewska

 

Zastępcy dyrektora szkoły

mgr Beata Budz

mgr Tadeusz Kliszcz

 

Wychowanie przedszkolne

mgr Dalida Biel

mgr Beata Łukaszczyk

mgr Teresa Staszel

mgr Jowita Trzebunia

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dalida Biel

mgr Beata Budz

mgr Małgorzata Mrowca

mgr Anna Prokop

mgr Weronika Zygmuntowicz

 

Język polski

mgr Izabela Gąsienica

mgr Danuta Pałka

mgr Monika Tomaszewska

 

Historia

mgr Paulina Rymarz

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Rymarz

 

Język angielski

mgr Barbara Adamska- Kliszcz

mgr Hanna Zawiałów

 

Język niemiecki

mgr Izabela Klamerus 

 

Matematyka

mgr Renata Łukaszczyk

mgr Łukasz Mrzygłód

 

Informatyka

mgr Łukasz Mrzygłód

 

Fizyka

mgr Rafał Łukaszczyk

 

Chemia

mgr Anna Gąsienica-Roj

 

Biologia, geografia

mgr Ewa Dębicka

 

Plastyka, technika i edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Dorota Króliszewska

 

Muzyka

mgr Magdalena Kuchta

 

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Fedro

mgr Piotr Gutt

mgr Krzysztof Kamiński

 

Świetlica

mgr Barbara Adamska-Kliszcz

mgr Ewa Dębicka

mgr Anna Fedro

mgr Dorota Króliszewska

 

Pedagog szkolny

mgr Krystyna Liptak

 

Psycholog szkolny

mgr Sylwia Joniak

 

Logopeda

mgr Dalida Biel

mgr Izabela Gąsienica

mgr Anna Prokop

 

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Krystyna Liptak

mgr Joanna Topór

 

Biblioteka

mgr Tadeusz Kliszcz

mgr Gabriela Warzecha-Fajto

 

Doradztwo zawodowe

mgr Teresa Bafia

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Adamska–Kliszcz

 

Katecheci

ks. Artur Karkoszka

ks. Marek Stachura