Rada Rodziców

Przewodnicząca : Małgorzata Gruszczczyńska

Zastępca przewodniczącej: Halina Gelata-Gał

Skarbnik: Maria Strama